Contact Us

Kars
Kars Fabrika

Address: 30 Ekim Mah. Digor Yolu Bölge Trafik Mevkii / KARS
Telephone: (0474) 224 15 32
Fax: (0474) 224 15 34

Sakarya
Sakarya Fabrika

Address: Merkez Mah. Kaynarca / SAKARYA
Telephone: (0264) 871 39 36
Fax: (0264) 871 39 37

Ankara
Ankara Fabrika

Address: Ankara Yolu 6. Km. Çubuk - Ankara
Telephone: +90 312 837 06 22 (pbx)
Fax: +90 312 838 12 54
E-Mail: bilgi@ofisyem.com

Manisa
Manisa Fabrika

Address: Salihli Gölmarmara Yolu 6. Km Salihli / MANİSA
Telephone: (0236) 725 11 12
Fax: (0236) 725 11 10