Products

Dairy Cattle Feed

Süt Yemlerimiz İşletmede kullanılan kaba yem çeşitleri , hayvanların laktasyon periyodundaki verim ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere dengelenmiş olan karma yem çeşitleridir.