İletişim

Kars
Kars Fabrika

Adres: 30 Ekim Mah. Digor Yolu Bölge Trafik Mevkii / KARS
Tel: (0474) 224 15 32
Faks: (0474) 224 15 34

Sakarya
Sakarya Fabrika

Adres: Merkez Mah. Kaynarca / SAKARYA
Tel: (0264) 871 39 36
Faks: (0264) 871 39 37

Ankara
Ankara Fabrika

Adres: Ankara Yolu 6. Km. Çubuk - Ankara
Tel: +90 312 837 06 22 (pbx)
Faks: +90 312 838 12 54
E-Posta: bilgi@ofisyem.com

Manisa
Manisa Fabrika

Adres: Salihli Gölmarmara Yolu 6. Km Salihli / MANİSA
Tel: (0236) 725 11 12
Faks: (0236) 725 11 10