Kişisel Verilerin Korunması (KVKK)

GÜVENLİK KAMERASI AYDINLATMA

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla 0069007530600017 Mersis Nolu, “Ankara Asfaltı 6 Km Çubuk/ANKARA” adresinde mukim OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. (“Şirket” veya “OFİSYEM”) tarafından hazırlanmıştır.

Fabrika ve idari bina giriş kapıları (araç ve insan) , bina dış cephesi, yemekhane, otopark, güvenlik kulübesi, kat koridorları gibi hizmet alanlarında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla; işyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktadır.

Kaydedilen kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Ankara Yolu 6. Km. Çubuk - Ankara adresine şahsen ya da noter vasıtası ile yazılı olarak veya Kayıtlı Elektronik elektronik posta üzerinden şirketimize iletebilirsiniz.

Ofisyem-kamera-aydınlatma-ikinci katman-V1