ÜRÜNLER

Konsantre 20

  • Yüksek konsantre besi sistemi için özel formüle edilmiştir.
  • Hayvan başı günde 2 kg kullanılır.
  • Minimum 2 kg saman kullanılmalıdır.
  • Arpa ve mısır ile karıştırılarak kullanılmalıdır. Ideal oran 2/1'dir.
  • %20 Oranında kaliteli protein içerir. Kullanılacak olan nişasta kaynakları ile uygun fermantasyon yapısına sahiptir.
  • Besi dönemi boyunca besi hayvanları için ideal vitamin ve mineral kombinasyonuna sahiptir.
  • Makro mineraller (Ca, P, Mg, Na, Cl, K) Açısından Desteklenmiştir.
  • Tüm laktasyon dönemi boyunca koyunlar için ideal vitamin ve mineral kombinasyonuna sahiptir.
  • Oluşabilecek asidoz vakalarını azaltmak ve lif sindirimini arttırmak için canlı maya içerir.

Canlı maya; canlı maya rumen pH'ını düzenlemekte, sindirim oranını ve süt verimini arttırmaktadır.

Organik Zn, Mn, Cu; organik mineraller gelişimi ve bağışıklık sistemini düzenlemektedir.

Biotin; biotin oluşabilecek laminitis vakalarını azaltmaktadır.