ÜRÜNLER

Master Süt Yemi

  • Düşük verimli süt ineklerinin laktasyon döneminde mısır silajı kullanan işletmeler için özel formüle edilmiştir.
  • %21 oranında protein içerir. Mikrobiyal fermantasyon yapısına uygun rumende parçalanabilen protein içerir.
  • Rumende ideal oranda fermente olabilir lifli karbonhidrat içerir.
  • Tüm laktasyon dönemi boyunca inekler için ideal vitamin mineral kombinasyonuna sahiptir.
  • Rumende protein koruması ve propiyonik asit artışı için bitkisel extrakt içerir.
  • Süt kalitesini arttırmak ve asidozu önlemek için magnezyum oksit içerir.

Bitkisel extract; rumende protein parçalanmasını engeller, sütte mun seviyesini düşürür ve propiyonik asit sentezini arttırarak ketosizden korur ayrıca süt verimine pozitif etki yapar.

Magnezyum oksit; rumen pH'ının ani düşüşlerini önler asidoz riskini azaltır ve süt yağına pozitif etki yapar.